ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ (ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๒๓๑๐๓๐ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ (ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๒๓๑๐๓๐ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น) >>รายละเอียด<<