แจ้งงดรับข้อเสนอเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น รอบประเมิน 1 (มิถุนายน 2560) ของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

0

Share.

About Author

Comments are closed.