รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ โดยมี พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปขับเคลื่อนงานของคณะสงฆ์ ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม ๑๐๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รัฐมนตรี01026032558 รัฐมนตรี0800026032558 รัฐมนตรี000026032558 รัฐมนตรี0426032558รัฐมนตรี0726032558 รัฐมนตรี0226032558  รัฐมนตรี0826032558รัฐมนตรี0626032558  รัฐมนตรี0126032558

 

ที่มา ข่าวhttps://www.facebook.com/pkmcukkeng

ภาพ งานสื่อสารองค์กร มจร.ขก.

3,202 Comments