ไม่มีหมวดหมู่
0

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบนโยบายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Homeroom…

ไม่มีหมวดหมู่
0

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบนโยบายให้ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดการเรียนการสอนในวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ วันนี้…

ไม่มีหมวดหมู่
0

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ พระครูสุตธรรมภาณี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน…

ไม่มีหมวดหมู่
0

มจร.ขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา…

ไม่มีหมวดหมู่
0

กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริการกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม

ไม่มีหมวดหมู่
0

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๙ ประกอบไปด้วยจังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ซึ่งมีพระสงฆ์เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ มากกว่า ๒,๐๐๐ รูป…

ไม่มีหมวดหมู่
0

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่เนื่องในงานวันประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา B_2558

ไม่มีหมวดหมู่
1

โครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 60 พุทธศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 25 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 11 และซ้อมรับปริญญา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 2-3…