แผนพัฒนา/ปฏิบัติการ มจร.ส่วนกลาง

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 11

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 10

 

แผนพัฒนา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

 

 แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ 11

แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ 10

 

 แผนปฏิบัติการประจำปี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2549

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2550

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2551

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2552

 

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2553

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2554


แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2555

 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2556

 
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557